Fokko Molema (PvdA)

Voormalig PvdA-wethouder Fokko Molema werd in september 1993 veroordeeld tot het betalen van een geldboete wegens verduistering. De boete bedroeg 5000 gulden.
Molema had bekend dat hij eind jaren '80 als penningmeester van de provinciale stichting Werktijd Groningen subsidiegeld had overgemaakt naar zijn privérekening, onder andere voor reisjes naar New York en Londen. Deze reisjes maakte hij samen met burgemeester Jan Verbree van Capelle aan den IJssel. Tevens gebruikte hij 20.000 gulden voor de aanschaf van een personenauto. Toen de provincie anderhalf jaar later hier een onderzoek naar instelde besloot Molema dit geld terug te storten.
Molema uitte zijn verontwaardiging dat alleen hij voor het gerecht moest komen, en dat Verbree dit bespaard bleef.

Cees van Dijk (Groenlinks)

Voormalig Groenlinks bestuurslid Cees van Dijk werd begin januari 2014 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar en tbs. Dit vanwege het stelselmatige seksuele misbruik van 5 jongens tussen de 12 en 16 jaar oud dat plaatsvond in zijn praktijk als orthopedagoog in Haarlem.
Ook werd bij van Dijk een collectie kinderporno aangetroffen op zijn computer en op een externe harde schijf.
Van Dijk werd al eens eerder veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden waarvan 9 voorwaardelijk voor het verkrachten van een 13 jarige jongen, tevens in zijn praktijk. Het misbruik gebeurde altijd in zijn behandelkamer, de deur deed hij op slot.
In totaal heeft hij bekend 12 slachtoffers te hebben gemaakt.

Egbert Doest (PvdA)

In juni 2007 raakte Egbert Doest, fractielid in Amsterdam Zuidoost, in opspraak nadat er een rapport verscheen van de Amsterdamse Rekenkamer die de subsidieverstrekkingen in het stadsdeel had onderzocht.
Hierin kwam naar voren dat Doest zich schuldig had gemaakt aan belangenverstrengeling door betaald te krijgen door de stichting de Bolletrie, een sociëteit voor oudere Surinaamse mannen en vrouwen van boven de veertig jaar.
Doest verzuimde te melden dat hij banden had met deze stichting terwijl hij als raadslid zich actief bemoeide met de besluitvorming over subsidiëring van deze instelling.

Stichting de Bolletrie kwam later nog negatief in het nieuws toen bleek dat het jarenlang weigerde de huur te betalen. Uiteindelijk werd het in 2013 opgedoekt.

René Eekhuis (PVV)

Het Almeerse raadslid René Eekhuis kwam in 2015 en 2016 een aantal maal negatief in het nieuws. Zo raakte hij in opspraak toen bleek dat er een groot geldbedrag uit de partijkas van de PVV was verdwenen en naar de bankrekening van Eekhuis was overgemaakt. Hoewel Eekhuis niet veel later het bedrag terugstortte, besloot de partij hem uit de fractie te zetten.
Enige tijd later kwam Eekhuis andermaal negatief in de publiciteit. In april 2016 werd hij veroordeeld tot een werkstraf van 140 uur waarvan 60 uur voorwaardelijk. Hij zou zijn vrouw dermate hard in de zij hebben geschopt dat zij daarbij drie gebroken ribben opliep. Eekhuis ontkende de aantijgingen van mishandeling en verklaarde dat zijn vrouw tegen een kast was gevallen. De rechter oordeelde echter dat Eekhuis tevens een agressiebehandeling moest ondergaan.

Hiljan Flokstra (SP)

Voormalig SP raadslid Hiljan Flokstra uit de gemeente Oldambt raakte in september 2015 in opspraak. Volgens de politie zou Flokstra zijn vriendin met geweld uit een auto hebben getrokken en daarna hebben geslagen in haar gezicht. Flokstra, zoon van voormalig wethouder Joop Flokstra, werd twee maanden later veroordeeld tot een taakstraf van 8 uur.
Eerder al leverde hij vrijwillig zijn zetel in.